Proboszczowie

                  Proboszczowie

 

XVII wiek

L.p

Imię i nazwisko proboszcza

Lata pobytu w parafii

1.

ks. Maciej  Prostyński  – dziekan łosicki

1616-1657

2.

ks. Tomasz Kazimierz Aleksandrowicz

1641-1642; 1654-1659; 1664-1673;

3.

ks. Jerzy Niewiarowski – referendarz litewski

 1654-1656, 1658;

4.

ks. Andrzej Dunin ze Skrzynna – kanonik i kustosz

 1659-1684

5.

ks. Kazimierz Zalewski  – oficjał podlaski, kustosz kijowski

1682

6.

ks. Paweł Franciszek Sikorski

1684- 1685

7.

ks. Paweł Kazimierz Godlewski

1685-1695

8.

ks. Paweł Witanowski

1696-1697

9.

ks. Kazimierz Braurski – kanonik łucki

1699-1705

XVIII wiek

L.p

Imię i nazwisko proboszcza

Lata pobytu w parafii

10.

ks. Władysław Sułkowski – archidiakon officjalatu brzeskiego, dziekan łosicki

1705-1744

11.

ks. Michał Sasimski

1744-1760

12.

ks. Wojciech Kraszewski – kanonik katedralny

1760-1788

13.

ks. Franciszek Chociszewski – kanonik, archidiakon, kanclerz kapituły, sędzia

1788-1798

14.

 ks. Walenty Romuald Wojewódzki – kanonik kamieniecki

1798-1834

XIX wiek

L.p

Imię i nazwisko proboszcza

Lata pobytu w parafii

15.

ks. Konstanty Lisiecki

1833-1851

16.

ks. Wincenty Aleksandrowicz – kanonik katedralny

1851-1868

17.

ks. Konstanty Rojkiewicz

1869-1883

18.

ks. Erazm Mystkowski

1883-1889

19.

ks. Władysław Ambroziewicz

1890-1904

XX wiek

L.p

Imię i nazwisko proboszcza

Lata pobytu w parafii

20.

ks. Wincenty Kropiwinicki

1904-1919

21.

ks. Franciszek Woyno

 1919-1932

22.

ks. Władysław  Augustynowicz  – kanonik

1933-1963

23.

ks. Feliks Kowalewski – kanonik

 1964-1973

24

ks. Piotr Kryński

1973-1981

25.

ks. Modest Wiąckiewicz

1981-1986

26.

 ks. Stanisław Pawluczuk – kanonik

1986-1991

27.

ks. Ryszard Kardas

1991- 2002

XXI wiek

L.p

Imię i nazwisko proboszcza

Lata pobytu w parafii

28.

ks. Stefan Duda

2002- 2004

29.

ks. Jan  Jaworski

2004- 2014

30.

 ks. Karol Klewek

od  2014r.

 

                   Kapłani, którzy pełnili funkcję proboszcza czasowo,

                   podczas nieobecności lub niezdolności do pracy

                   proboszcza

 

XVII wiek

L.p

Imię i nazwisko zastępcy proboszcza

Lata pobytu w parafii

1.

ks. Stanisław Siennicki

1612 – 1616

2.

ks. Andrzej Franciszek Zawadzki

1636

3.

ks. Walenty Mężeński

1636-

4.

ks. Szymon Wojciech Zalewski

1642-1647

5.

ks. Jan Podniesiński

1642-1654

6.

ks. Jan Michałowski

1649-1656

7.

ks. Adam Ratyński

1650-1654

8.

ks. Szymon Jan Łęczyczka

1660-1684

9.

ks. Franciszek Wybranowski

1664-

10.

ks. Paweł Szmałowicz

1665- 1666

11.

ks. Maciej Rażewski

1672-1675

12.

ks. Krzysztof Paprocki

1673

13.

ks. Jakub Franciszek Dąbrowski

1672-1675

14.

ks. Stanisław Szyszkowski

1672-

15.

ks. Grzegorz Stanisław Pietraszewski

1682

16.

ks. Adam Michał Wołczyński

1682-1683

17.

ks. Franciszek Rabiński

1682-1685

18.

ks. Jan Adam Papiński

1683

19.

ks. Teodor Czechowicz

1685-1688

20.

ks. Wojciech Ferdynand Chorzelewski  – proboszcz serocki

1686-1692

21.

ks. Piotr Kamieński

1687

22.

ks. Stefan Płoński

1687-1688

23.

ks. Władysław Zubowski

1688

24.

ks. Jakub Rynkiewicz

1689

25.

ks. Karol Kiersnowski

1690

26.

ks. Marcin Andrzej Rzewuski

1693

27.

ks. Andrzej Paszkowski

1693

28.

ks. Stefan Chosakowski

1699

29.

ks. Jakub Kuczobiński

1699

30.

ks. Wojciech Grabowski

1699 (IX)

31.

ks. Andrzej Paszkowski

1695-1705

32.

ks. Florian Mościcki

1700-1705

XVIII wiek

L.p

Imię i nazwisko zastępcy proboszcza

Lata pobytu w parafii

33.

ks. Mateusz Niwiński

1702-

34.

ks. Melchior Michał Leszczyński

1703-

35.

ks. Kazimierz Czapski

1704-1706

36.

ks. Jakub Brachowski

1704-

37.

ks. Jan Wojciech Stanisław Wyczyński

1706-1716

38.

ks. Jan Bernard Kryński

1706-

39.

ks. Czesłąw Jurkowski

1707-

40.

ks. Andrzej Głuchowski

1718-

41.

ks. Kazimierz Franciszek Kostro

1717-1727

42.

ks. Stanisław  Kwolkiewicz

1720-

43.

ks. Maciej Józef Święcki

1728-1730

44.

ks. Józef Antoni  Odwiłowski

1731-1738

45.

ks. Józef Gałecki

1732-1734

46.

ks. Antoni Raczyński

1733-1739

47.

ks. Franciszek Pogorzelski

1731-1745

48.

ks. Andrzej Milewski

1734-1735

49.

ks. Fabian Wierzbicki

1738-

XIX wiek

L.p

Imię i nazwisko zastępcy proboszcza

Lata pobytu w parafii

50.

ks. Adam Trembicki

1810-

51.

ks.  Walenty Julian Falkowski

1826-1827

52.

ks. Michał Łoykowski

1827 – ;

10.09.1834 (administrator)