Wikariusze

XVII wiek

L.p

Imię i nazwisko wikariusza

Lata pobytu w parafii

1. 

ks. Grzegorz Brodnicki

1611 – 1642

 2.

ks. Stanisław Szystowski

1619 – 1620

 3.

ks. Jakub Załuski

1620 – 1623

 4.

ks. Wojciech Petrikowski

1620 – 1623

 5.

ks. Wiktoryn  Iwanowski

1620 – 1622

 6.

ks. Walenty Warawski

1620-

 7.

ks. Walenty Mężeński

1636 – 1657

 8.

ks. Andrzej Rodzewicz

1638 –

 9.

ks. Jan Nagórski

1641 – 1648

10. 

ks. Jan Michałowski

1649 – 1656

11. 

ks. Adam Ratyński

1650 – 1654

12.

ks. Wojciech Wacław Olędzki

1651-

13. 

ks. Marcin Bielkiewicz

1652 – 1654

14. 

ks. Jakub Nasiłowski

1652 – 1659

15. 

ks. Marcin Żochowski

1652 – 1654

16. 

ks. Jan Bukowicki

1654 – 1656

17.

ks. Andrzej Marcin Czerkowicz

1661 – 1681 ( w tym okresie pełnił również czasowo funkcję proboszcza)

18. 

ks. Jan Bietrzykowski

1660-

19. 

ks. Atanazy Musiewicz

1661-

20. 

ks. Marcin Studziński

1671-

21. 

ks. Seweryn Żyrowiecki

1671-

22. 

ks. Medard O.P. Miedzechowski

1687-

23. 

ks. Jan Grabowski

1687-

24. 

ks. Jan Rybarski

1687 (V-VI)-

25. 

ks.  Kazimierz Józef Słowikowski

1691 – 1693

26. 

ks. Andrzej Kączki

1692-

27. 

ks. Aleksander  Kisielnicki

1693-

28. 

ks. Tadeusz Łagowski

1696  (VII)-

29. 

ks. Antoni Sułkowski

1700 – 1729

XVIII wiek

L.p

Imię i nazwisko wikariusza

Lata pobytu w parafii

30. 

ks. Wojciech Pieńkowski

1705 – 1706

31. 

ks. Dionizy Harbaszewski

1711 – 1728

 32.

ks. Jakub Stanisław Wyczółkowski

1717-

33. 

ks. Romuald Ross

1728-

34. 

ks. Maciej Wyrzykowski

1729 – 1738

 35.

ks.  Józef Gałecki

1732 – 1734

36. 

ks. Antoni Raczyński

1731 – 1745

37. 

ks. Franciszek Pogorzelski

1731 – 1745

38. 

ks. Kazimierz Andrzej Lubowicki

1737 – 1740

39. 

ks. Józef Mądrzyński

1741 – 1742

40. 

ks. Tomasz Mysłowski

1741 – 1742

41. 

ks. Józef Odwiłowski

1742 – 1746

42. 

ks. Franciszek Rogall

1745 – 1760

43. 

ks. Maciej Józef Bródnicki

1746 – 1748

44. 

ks. Piotr Paweł Dakowski

1746 – 1747

45. 

ks. Fabian Józef Łuba

1747 – 1752

46. 

ks. Sebastian Jakub Leyb

1747 – 1749

47. 

ks. Józef Szymonowicz

1747 – 1748

48.

ks. Walenty Patek

1748 – 1749

49. 

ks. Jan  Mikołaj Kłodnicki

1749 – 1754

50. 

ks. Jan Kanty Wojciech Piekarski

1751 – 1752

51. 

ks. Antoni Rogalski

1753 – 1754

52. 

ks. Wojciech Święcki

1754-

53.

ks. Szymon Stobnicki

1754-

54. 

ks. Jan Rytel

1754 – 1758

55. 

ks. Jan Wicher

1754-

56. 

ks. Jan Beyse

1755-

57. 

ks. Ludwik Wessel

1755 – 1757

58. 

ks. Andrzej Antoni  Barczewski

1755 – 1756

59. 

ks. Andrzej Dąbrowski

1756 – 1757

60. 

ks. Egidiusz Pogorzelski

1757 – 1759

61.

ks. Wojciech Wydrychowski

1758-

62. 

ks. Józef Antoni  Rymont

1759 – 1763

63. 

ks. Walenty Walerian Cychel

1760 – 1765

64. 

ks. Jakub Glinka

1761 – 1762

65. 

ks. Karol Jakub Negowski

1761 – 1762

66. 

ks. Franciszek Wygonowski

1763 – 1765

67. 

ks. Bruno Bobiński

1772-

68. 

ks. Józef Polikowski

1773-

69. 

ks. Jan Dziewiecki

1773-

70. 

ks. Jan Rudzki

1773-

71. 

ks. Maciej Kandydas  Cieślikiewicz

1775 – 1790

72. 

ks. Mateusz Sobiczewski

1777-

73. 

ks. Stanisław Ratyński

1780-

74. 

ks. Józef Rozwadowski

1780-

75. 

ks. Jan Czarnocki

1781-

76. 

ks. Mateusz Mysłowski

1783-

77. 

ks. Martyn Szymborski

1790-

78.

ks. Jan Kamieński

1795 – 1800

79. 

ks. Wojciech Małachowski

1797-

80. 

ks. Jan Raczyński

1799-

81. 

ks. Onufry Parulski

IX 1800-

82. 

ks. Kaczyński

1800-

XIX wiek

L.p

Imię i nazwisko wikariusza

Lata pobytu w parafii

83. 

ks. Karol Małkowski

3.11.1819-

84. 

ks. Adam Kobyliński

26.06.1830-

85.

ks. Ignacy Woyno

01.06.1831-

86. 

ks. Piotr Domański

01.01.1833-

87. 

ks. Józef Gierłowski

06.01.1841-

88. 

ks. Andrzej Złocki

1847 – 1850

89. 

ks. Nikodem Małachowski

1850 – 1863

 90.

ks. Władysław Szurowski

1864-

91. 

ks. Wiktor Dąbrowski

1867 – 1877

92. 

ks. Antoni  Uziak

————

93. 

ks. Franciszek  Dziamarski

1881-

94. 

ks. Aleksander  Olszewski

1882-

95. 

ks. Jan Rozwadowski

1885-

96. 

ks. Stanisław Dąbrowski

1887-

97. 

ks. Wojciech Telatyński

1887-

98. 

ks. Feliks Franczewski

1889-

99. 

ks. Ludwik Kolasiński

1889-

XX wiek

L.p

Imię i nazwisko wikariusza

Lata pobytu w parafii

100. 

ks. Feliks Kowalewski

1939 – 1940

101. 

ks. Mikołaj Kijewski

1940 (oddelegowany do posługi w Bejdach)

102. 

ks. Jan Łukaszuk

1945 – X 1946

103. 

ks. Mieczysław Bubel

1946 – 1948

104. 

ks. Edward Serafiński

1948 – 1952

105. 

ks. Kazimierz Nasiłowski    dr prawa kanonicznego

1952 (V)

106. 

ks. Zdzisław Oziembło

VI 1952 – 1955

107. 

ks. Tadeusz Kukla

1955 – 1956

108. 

ks.  Edmund Sroka

1956 – 1958

109. 

ks. Hipolit Hryciuk

VIII 1958 – VII 1961

110. 

ks. Eugeniusz Walo

1961 – 1962

111. 

ks. Tadeusz Borowy

1962 – 1963

112. 

ks. Stanisław Przytarski

1963-

113. 

ks. Lesław Pruski

VIII 1963 – III 1964

114. 

ks. Czesław  Andrzejuk

III 1964- 1966

115. 

ks. Stanisław Jakoniuk

VII  1966- VI  1969

116. 

ks. Jan Jaworski

VII 1968- 1973

117. 

ks. Henryk Hołoweńko

1973- 1975

118. 

ks. Stanisław Żeleźnicki

VIII 1975 – VI 1977

119. 

ks. Marek Antonowicz

1977- 1978

120. 

ks. Jerzy Kalicki

XII1978- VII 1979

121. 

ks. Marek Major

VII  1979- XII 1979

122. 

ks. Wiesław Pińczuk

XII 1979- III 1981

123. 

ks. Antoni Lusawa

VIII 1981- VII 1982

124. 

ks. Stanisław Pacak

1982-1984

125. 

ks. Janusz Sałaj

VII 1984- IX 1985

126. 

ks. Józef Gierczyński

1985-1986

127. 

ks. Marek Żak

1986 (był 2 miesiące)

128. 

ks. Andrzej Krupa

1986 – 1989

129. 

ks. Andrzej Gałęzowski

1989 – 1991

130. 

ks. Mirosław Stańczuk

1991 – 1993

131. 

ks. Andrzej Popławski

VII 1993 – 1995

132. 

ks. Jacek Golbiak

1993 (VII)

133. 

ks. Zdzisław Brzoskowski

1995 – 1996

134. 

ks. Andrzej Szymoniuk

1996 – 1998

135. 

ks. Dariusz Kujda

1998 – 2000

136. 

ks. Marcin Pyza

2000 – 2002

XXI wiek

L.p

Imię i nazwisko wikariusza

Lata pobytu w parafii

137. 

ks. Stanisław Jastrzębski

2002 – 2003

138. 

ks. Leon Bobrowski

2003 – 2005

 139.

ks. Paweł Broński

2005 – 2006

140. 

ks. Sławomir  Bylina

2006 – 2007

141. 

ks. Tomasz Denicki

2007 –  2008

142. 

ks. Grzegorz Wojdat

2008 – 2010

143. 

ks. Paweł Bielecki

2010 – 2012

144. 

ks. Krzysztof Zawadzki

2012 – 2015

145. 

ks. Mariusz Rompa

2015 – 2017

146.

ks. Jakub Przygrodzki

2017 – 2019

147.

ks. Piotr Wasyljew

2019 – 2021

148.

ks. Dariusz Kujda

2022 –