Ważne!


Od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązuje Regulamin cmentarza, który umieszczony jest w gablocie na Cmentarzu jak i na stronie internetowej Parafii.

Wszystkie groby są ponumerowane, sfotografowane i opisane- dotyczy to grobów ziemnych, murowanych i rezerwacji.

Wszelkie zmiany są na bieżąco monitorowane i zgłaszane do Kancelarii parafialnej.

Na grobach bezimiennych tzw „NN” w sierpniu 2023 r. zostały umieszczone kartki z numerem grobu i prośbą o kontakt.
Jeśli są opiekunowie takich grobów to prosimy zgłosić się do Kancelarii parafialnej, by dopełnić formalności związanych z dalszym istnieniem grobu. Samo zrywanie kartek nie rozwiązuje sprawy.

Osoby, które opłaciły rezerwację, ale nie posiadają numeru grobu prosimy o kontakt z Kancelarią parafialną.
Oznaczanie nowych miejsc jako „rezerwacji” bez uzgodnienia z Ks. Proboszczem nie jest wiążące i będzie usuwane.

Wszelkie prace na cmentarzu wymagają zgody Ks. Proboszcza.
Dotyczy to stawiania nowych pomników, zmian zapisów na płytach epitafium na istniejących pomnikach, układania kostki wokół pomnika, stawiania ławek czy sadzenia drzew lub krzewów.

Prosimy o kontakt z Kancelarią parafialną w przypadku, gdy na grobie umieszczona jest kartka z numerem grobu i prośbą o kontakt.
Opiekun grobu może zgłosić się osobiście, skontaktować telefonicznie, wysłać e-mail na adres:

cmentarz@parafiamordy.pl

lub skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Parafii.