Sakramenty

                Eucharystia

 

 

Kościół zobowiązuje wiernych do uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane oraz zaleca uczestniczyć także w inne dni.

Do sakramentu Eucharystii (Komunii świętej) może przystąpić osoba, której udzielono sakramentu chrztu Św, jest w stanie łaski uświęcającej (po sakramencie pokuty i pojednania lub ma świadomość, że nie popełniła grzechu ciężkiego). Ważne są także: skupienie, modlitwa, zachowanie ustanowionego przez Kościół postu i postawa zewnętrzna będąca wyrazem szacunku dla Chrystusa. Kościół zobowiązuje wiernych do przyjęcia Komunii Świętej przynajmniej raz w roku w okresie Wielkanocnym.