Sakramenty

                Bierzmowanie

 

 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania po przedstawieniu świadectwa chrztu Św. powinni uczestniczyć w dwuletnim przygotowaniu prowadzonym przy parafii. Osoby spoza parafii przedstawiają pisemną zgodę proboszcza na przygotowanie i przystąpienie do tego sakramentu.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni lub osoby wierzące i praktykujące.