Powołania

                 Księża pochodzący z parafii

 

ks. Stanisław Chaciński

ks. Stanisław Chaciński z Klimont, ur. 1893 r., wyświęcony w 1924 r. w Pińsku- tam też pracował. Był prefektem  w Próżanie, proboszczem w Siechniewiczach Kościuszkowskich a po wkroczeniu wojsk sowieckich aresztowany przez NKWD i skazany na śmierć. zabity i pochowany na podwórzu przy studni, a w nocy parafianie przenieśli jego ciało na cmentarz grzebalny.

ks. Mieczysław Chaciński

 ks. Mieczysław Chaciński z Klimont, ur. 15 lutego 1914 r., wyświęcony 8 września 1940 r.  w Siedlcach przez biskupa Czesława Sokołowskiego. Kilka miesięcy później aresztowany jako wikariusz w Międzyrzeczu, przeżył obóz w Dachau i powrócił do diecezji siedleckiej.

ks. Stanisław Byczyński

ks. Stanisław Byczyński z Głuchowa, ur. 2 stycznia 1928 r. , wyświęcony 23 maja 1954 r. przez biskupa Ignacego Świrskiego.

ks. Marek Bielak

 ks. Marek Bielak, ur. 25 czerwca 1955 r., wyświęcony 13 lutego 1982 r. przez biskupa Jana Mazura

ks. Krzysztof Domański

ks. Krzysztof Domański, ur. 23 lutego 1974 r., wyświęcony 15 maja 1999 r. przez biskupa Jana Wiktora Nowaka

ks. Jerzy Olędzki

ks. Jerzy Olędzki, ur. 6 lipca 1968 r. , wyświęcony 8 czerwca 1996 r. przez biskupa Jana Wiktora Nowaka

 

 

                Siostry zakonne pochodzące z parafii

 

  • Anizja Marianna Goś (albertynka)

  • Alina Janina Goś  (albertynka)

  • Henryka Kirylczuk  (albertynka),

  • Franciszka Barbara Duber  (albertynka)

  • Katarzyna Biarda  (szarytka)

  • Joanna Krupa  (elżbietanka)